Suber s.r.o.

Pic 1

Pic 2

Korky

Korková zátka je elastická, umožňuje minimální výměnu vzduchu a tím umožňuje zrání vína bez oxidace. Toto však platí pouze pro vynikající jakostní korky.

Vína se skladují vodorovně, ne svisle. Suchý korek sice neovlivňuje kvalitu vína, ale jde těžko vytáhnout a může dojít k jeho rozdrobení.