Suber s.r.o.

Pic 1

Pic 2

Přírodní

Přírodní korky jsou vyráběny děrováním z jednoho kusu korku. Mají málo pórů a prasklin, a proto jsou používány pro nejkvalitnější vína s dobou archivace až několik desítek let. Velkou měrou se podílí na úspěšnosti procesu stárnutí vína, u kterého dochází k získání charakteristického buketu lahve, zjemnění tříslovin a nabytí celkové komplexnosti vína. Přírodní korky jsou vyráběny v kategoriích flor, super a extra, kde flor jsou korky s nejvyšší kvalitou.

Pic 2

Kolmátované

Jedná se o přírodní korkové zátky, kde však jsou póry uměle zaplněny korkovým prachem. Toto zaplnění se provádí pro lepší homogenní vzhled zátky a pro vylepšení mechanických vlastností. Pro fixaci korkového prachu v pórech se používají lepidla na bázi pryskyřice, přírodního kaučuku a nejnověji na bázi vody. Je samozřejmostí vhodnost použití pro styk s potravinami.

Pic 2

Mikroaglomerované

Tento typ zátek se používá pro vína určená k okamžité spotřebě, nejdéle však 12 měsíců. Tyto zátky jsou zcela homogenní a jsou vyráběny z granulovaného korku, který vzniká jako odpad při výrobě přírodních korků. Výroba těchto zátek je prováděna dvěma způsoby, a to buď lisováním (formováním) jednotlivých zátek, nebo vytláčením granulátu (extrudováním) a jeho následné dělení na jednotlivé kusy. Ke spojení jednotlivých granulí se používají pojidla schválená pro použití u výrobků, které přichází do styku s potravinami.

Pic 2

Technické (1+1)

Tento typ zátek je určen pro vína s dobou spotřeby obvykle do 3 až 4 let. Tělo zátky tvoří aglomerovaný nebo mikroaglomerovaný korek, na nějž jsou nalepeny disky z jednoho kusu přírodního korku. V tomto typu korků nedochází ke kontaktu lepidla s vínem, protože je až za korkovým diskem. Lepidlo podléhá přísným předpisům pro výrobky, které přijdou do styku s potravinami. Tento typ zátek je velmi stabilní, mechanicky i chemicky odolný.

Zátky se dělí do 4 tříd – A, B, C, D. Toto dělení je dle výše kvality zátky. Z tohoto vyplývá, že zátka s ozn. jako 1+1 D je zátka s nejnižší kvalitou.

Pic 2

Champagne

Zátky Champagne mají větší průměr než běžné zátky, protože musí odolat vysokému tlaku v lahvi. Jsou určeny pro vína šampaňského typu, šumivá vína, vína sycená oxidem uhličitým a jablečná vína. Tělo zátky tvoří aglomerovaný korek, na jehož jeden konec se lepí korkové disky z přírodního korku a nebo je zátka z mikroaglomerovaného korku bez disků. Musí být vyráběny s nejvyšší pečlivostí, protože podléhají přísné kontrole kvality a jsou na ně kladeny nejvyšší nároky.